Krzysztof Maciejewski on Tookapic

Krzysztof Maciejewski

W zasadzie jestem człowiekiem parającym się układaniem słów, a nie obrazów... Actually, I am a man who is engrossed in words, not images ...
Pawel from Tookapic

Hi, I’m happy to help you with any tookapic subject, however, before you send me a message, please look at Help section where you can find answers for most questions.

We’ll reply shortly!

Please note that answers for most questions about tookapic can be found in the Help section.