Login Register
Kocha koty i pyszne jedzenie, reaguje entuzjazmem na słodycze. Uwielbia wschody i zachody słońca.
#3 174/365
47 streak