This site uses cookies to deliver the best possible experience. Learn more.
Fotografia jest moim sposobem patrzenia na ludzi i otaczający świat, a jednocześnie kluczem otwierającym nowe możliwości poznawcze, zarówno w odniesieniu do świata zewnętrznego, jak i samego siebie.
#3 87/365
802 streak
#817
Day 817
różowym świtem
#theme-pink #pink-dawn
#816
Day 816
życie towarzyskie w czasach zarazy
#social-life-in-times-of-plague #theme-pink
#815
Day 815
różowy księżyc
#theme-pink #pink-moon
#814
Day 814
słodki ciężar
#sweet-weight #toads
#813
Day 813
języczek wiosny
#theme-pink #tongue-of-spring #magnolia-bud
#812
Day 812
być albo nie być... w czasach zarazy
to be or not to be... in times of plague
#811
Day 811
zakaz wstępu
#no-entrance
#810
Day 810
a słońce wschodzi, i zachodzi... jak gdyby nigdy nic
#theme-wtf #sunrise #chimneys
#809
Day 809
czeremchową aleją
#bird-cherry-alley
#808
Day 808
biała plama
#theme-wtf #white-stain
#807
Day 807
wychodząc za potrzebą
#theme-wtf
#806
Day 806
gdzie okiem sięgnąć
#horizon #field #green #clouds #blue-sky
#805
Day 805
martwy sezon
#dead-season #stadium #architecture #theme-creepy
#804
Day 804
w moim magicznym lesie, którego coraz mniej
#in-my-magic-forest
#803
Day 803
w zawieszeniu
#in-suspension #spring #bee #field #blue-sky
#802
Day 802
niecierpliwy żonkil
#impatient-daffodil
#801
Day 801
szach i mat
#checkmate #theme-creepy
#800
Day 800
banita
#theme-creepy #outlaw #in-the-forest
#799
Day 799
wychodząc z cienia
#coming-out-of-the-shadows #theme-creepy
#798
Day 798
parkowe selfie
#park-selfies
#797
Day 797
autoportret w czasach zarazy
#theme-at-home #self-portrait-in-the-time-of-the-plague #shopping-equipment
#796
Day 796
braterska więź
#brotherly-bond
#795
Day 795
przydomowa wiosna
#backyard-spring
#794
Day 794
intymność
#theme-at-home #intimacy