This site uses cookies to deliver the best possible experience. Learn more.

#goldenrod-flower

2 photos
0 followers
Day 132
#autumn #nature #afternoon #saturday #tree #garden #stalk #branch #november #season #vegetation #goldenrod #goldenrod-flower #faded-goldenrod #goldenr...
Day 136
Nawłoć / Goldenrod
Na polu kwitnie nawłoć, polska mimoza. Dziś pierwszy dzień jesieni, a Niemen śpiewał, że "mimozami jesień się zaczyna". Znalazłam n...