This site uses cookies to deliver the best possible experience. Learn more.
#1 66/365
66 streak
#66
Day 66
#self-portrait
#65
Day 65
Kiedy ona wróci? | When will she return?
#streakpic
#64
Day 64
#theme-fall
#63
Day 63
#62
Day 62
#61
Day 61
#60
Day 60
Mapa zawsze działa. A map always works.
#59
Day 59
Nie wiem, nie pytajcie. Taki dzień. I don't know. Don't even ask. It's been one of these days.
#58
Day 58
#57
Day 57
#56
Day 56
Mina nr 422 – „Przestań już fotografować chmury. Musimy spacerować.” Face no 422 – “Stop shooting clouds already. We've got walking to do!” #theme-dog...
#55
Day 55
Może i zimno, ale lody pyszne! It might be cold but the ice cream is still delicious!
#54
Day 54
Złe kadrowanie. Zła jakość. Ale poranna przebieżka była świetna! Bad framing. Bad quality. But the morning run was awesome! #theme-doggos #self-portra...
#53
Day 53
Czekam na nią... Waiting for her... #theme-doggos
#52
Day 52
Zostaw ten aparat i chodźmy już! Put down the camera and let's go already! #theme-doggos
#51
Day 51
Dzisiaj trzecie urodziny. Każdy zasługuje na tort. Third birthday today. Everyone deserves a birthday cake. #theme-doggos
#50
Day 50
#49
Day 49
Poranna mgła ma codziennie inny smak. The morning fog tastes differently every day.
#48
Day 48
Ognia! Fire!
#47
Day 47
Pierwszy film, który wywołałem własnoręcznie! The very first film I developed myself!
#46
Day 46
#theme-squares #streakpic
#45
Day 45
#44
Day 44
Wychowuję nowe pokolenie graczy. Raising a new generation of roleplayers.
#43
Day 43
Bardzo wilgotny poranek | Very wet morning