Login Register

eventide Czy ten budynek przypadkiem nie należy do zabudowań Muzeum Śląskiego? Lub znajduje się w bliskim sąsiedztwie?

Iwona- shadoke TAK, on należy do tego terenu, ale jest jeszcze niezagospodarowany...

Iwona-’s journey
Day before
Week before
Month before
Year before
2 years before
3 years before